Posted by: Johan Normark | November 21, 2011

2012: The narrow-mindedness of Swedish New Agers

I have tried out an unscientific experiment for a couple of weeks. The experiment was to join a Swedish facebook group discussing the “Maya calendar” and to comment on people’s views of the calendar and sometimes make my own contribution. I wanted to see how far I could go with my critique before they began to protest. You have to remember that these people believe themselves to be open-minded and respect other people’s view. Is that true? No, it is a fake assumption like many of their other claims.

Most people on this forum are New Agers influenced by Calleman so my first critique began with him. This critique did not give me any friends and I think that at least twenty people left the forum during the time I made my comments. What I did was to basically twist their arguments to show how illogical they were. After one discussion related to 11/11/11 11:11, I wrote a bogus entry on the significance of the future 11/12/13 14:15 date here in Sweden. Several people “liked” it without hesitation without understanding that I was kidding. Many people in the facebook group confused the galactic alignment theory with Calleman’s view on the galaxy (everyone should know that Calleman and Jenkins are not the best of friends). In short, I tried to show the members how various New Age ideas differ from each other and how the “official” Mayanist view of the Maya and their calendar(s) appear today. This quickly turned into complaints that I am arrogant, that I argue there is only one view, and that I argue that people cannot think what they want. This is nonsense of course.  I am sarcastic perhaps and a bit ironic in my comments but that did not appear to these humorless people. All I wanted was to see people back up their claims with facts. That was usually too difficult for them because they know nothing about the Maya. Basically, if I remarked on some flaws in an argument, I did not receive many contra-arguments, only complaints that I was mocking them. When I remarked on that in reply, they said they were leaving the group or they demanded that the administrators stepped in.

One of the latest discussions concerned the recent discovery that neutrinos may travel at a speed greater than that of light. I simply wondered how that related to the Maya calendar. At the end of the discussion some people delivered ethnocentric nonsense about Annunaki, Pleiades, Atlantis, etc. After that I began to write how ethnocentric some of these ideas are, showing that they are actually straddling the border to racism. Now that was apparently too much for the administrators and they cut me off from the group and erased several comments that I have made. The mob won against common sense. These people are no better than witch burners or stasi agents. These are the people whose “transformed consciousness” will rule the world if we are to believe them. The end of the world may very well be near…


Responses

 1. Ok, thats why you are gone from the Mayagroop on fb.
  thats sad.
  In swedish: Jag har läst många saker som du har kommenterat men jag har ännu inte hittat vilket datum som du anser att Maya-kalendern slutar, med en enkel kortfattad förklaring som jag, en fd.yrkesofficer i marinen kan tänkas förstå ….

  MVH.
  Lasse

 2. Kortfattat: Den långa räkningen har inget känt slutdatum och det hade den antagligen inte. Anledningen att man hävdar att det finns ett slutdatum beror på att början av de fem lägsta nivåerna började vid datumet 13.0.0.0.0 eller 0.0.0.0.0 och det är 3114 f.Kr. enligt den s.k. GMTkorrelationen. Då 13 baktun finns omnämnd i början har vissa trott att den pågående långa räkningen även den ska sluta nästa gång vi når 13.0.0.0.0 (21 eller 23 december 2012 beroende på vilken GMTkorrelation man använder). Ett enda monument omnämner detta datum men det står inget om ett slutdatum. Andra monument i Palenque omnämner framtida händelser i nästa Piktun (1.0.0.0.0.0), dvs den långa räkningen har mer än 20 baktun (4772 e.Kr.). Inte heller här har vi något slutdatum.

  David Stuart har framfört idéen att kalendern egentligen är en kort version av en mycket längre kalender vars totala längd är mer än 70 kvadriljarder år (27 nollor). Enligt denna tolkning är det ungefär 25-30 kvadriljarder år kvar till ett eventuellt slut. Vad gäller Callemans påstådda slut så fungerar inte hans kalender med matematiken i mayas system. Han har inte bara hittat på en ny slutdag i vår kalender, men även ändrat mayakalenderns uppbyggnad. Hans kalender fanns mao inte hos forna maya.

  Sammanfattningsvis: det finns inget känt slutdatum och om man ska tro Stuart så ligger det eventuellt extremt långt in i framtiden.

  • Stort tack.

   Jag tar till mig ditt svar och citerar din förklaring med en länk till dig på/i ett blogginlägg på min hemsida.

   http://www.lasses-evolution-therapy.se/mayakalenden-vetenskaplig-sanning

   Jag hoppas att det är ok.

   MVH.
   Lasse

  • Hej, Johan! Läser med förtjusning dina kommentarer i ämnet Mayakalendern och om dina försök att sprida lite av kunskapens ljus i kretsar där tro och dogmer förväxlas med fakta. Jag har tagit mig friheten att i sin helhet citera ditt svar till Lasse på min sida Mayakalendern/Myter och fakta, eftersom det på ett föredömligt kortfattat sätt beskriver varför mayakalendern inte har något slutdatum. Givetvis har jag också länkat till din blogg. Men om du har invändningar så tar jag givetvis bort ditt inlägg. Kolla här: http://ljusspridarna.org/artiklar/mayakalendern/
   Vänliga hälsningar
   Gun Holmström

   • Det är OK. Borde du inte inkludera John Major Jenkins i denna lista? Han är ändå den “främste” av 2012-förespråkarna.

   • Jodå, han är omnämnd – med länk dessutom till hans hemsida…
    Din synpunkt påminner mig dock om att jag bör lägga till ett förtydligande om att han är den ivrigaste 2012-förespråkaren. Så tack för den!

 3. Being Banned Could Be A Badge Of Honor,John M. Jenkins Was Banned From Calleman’s Forum For Not Cow-towing To The Might Of The Evolutionary Wave,A Moderator Called Me A “prick” Because I Called A Clan Members Explanation On The Daze And Nights “jibrish”.When Faith And Belife Are Involved In Any Discussion It Can Become Emotional,More-so In A Cult Of Personality,New Agers Are Very Seven Macawish,Having Their Time Concepts As Heilo-centric.
  Keep Up the Good Work!

  • Hi, becoming corn.

   What’s /really/ funny about all this, is that Jenkins has called /Calleman/ Seven Macaw, & various other New Agers accuse each other of being him. They’re parroting the parrot meme at each other, bouncing it back and forth like One Hunahpu’s head in the Xibalban ball game (to mix up a couple of Mayan metaphors). Basically, “Seven Macaw” is anyone that a particular New Ager disagrees with.

   Seven Macaw is laughing his feathery little head off — because what better way to get one’s name made into a household word (or at least an internet meme)?
   _
   ( ;>
   //&
   // ^

 4. Well, I am not really sad about it. My plan was to troll them as much as possible. However, they lost it sooner than I thought. I mean, I have had much worse correspondence with people at other forums but the members and administrators of this facebookgroup were real cowards. Most of them never stood up for their ideas when criticized, instead they just demanded that someone should take action against the naughty academic who dared to show how nonsensical their arguments were.

 5. http://www.matrifocus.com/LAM09/key.htm A Mexican Creation Goodess,But It Has The Izapan Earth Monster Tree,Many Yucatec Temple Enterances Mimic The Maw Of The Earth Monster,With Fangs And Cave-like Mouth-dooorway,Symbolicly The Gateway For The Witz Mountain Dieties.@ Izapa The Ancestors Were Writing In Stone,Giving Us Doltz A Heads-up,To Keep Us Focused On The Future.
  Felix Dia del Gracius!

 6. My mind is always set on the future. The present is always disappearing, the past is already gone, so the only temporal mode one can plan for is the future. That is why we, the Maya, the Balinese, etc. have a calendar. I remember one of persons on the Maya calendar facebook page only wanted to live in the present. I told her/him (cannot remember the gender) that you do not need a calendar if you only want to live in the present. See McTaggart’s A and B views of time: https://haecceities.wordpress.com/2009/03/29/time-and-archaeology-2-mctaggarts-unreality-of-time/

 7. Johan, du har inte gjort någon empirisk undersökning i saken för att kunna göra en helhetsbedömning om de svenska new age anhängarnas sätt att tänka och resonera. Det du de facto har gjort är att du enbart har diskuterat ämnet med ett fåtal personer i en grupp på facebook, vilket inte under några omständigheter kan anses vara representativt för samtliga svenska new age anhängare. Mot bakgrund av detta är både rubriken och konklusionen gällande ovanstående blogginlägg fullkomligt inkorrekta och därmed missvisande.

 8. Jag skrev att det var ett ovetenskapligt experiment. Helt missvisande var det dock inte. Även om långt ifrån alla 2400+ medlemmar inte verkar vara aktiva numera så var tendensen bland de som var aktiva under de senaste veckorna ganska klar. Den var även genusbetonad. De flesta som stördes av mina inlägg var kvinnor, kanske för att jag betonade att kalendern inte har något inneboende kärleksbudskap. Det verkar spegla det jag hört rapporterats om facebookgruppen sedan jag blockerats (jag kan inte se vad som skrivs). Visst, häxbränning och stasiagenter är överdrivet, men jag fullföljer bara ett martyrskap som så många “nytänkare” brukar tillskriva sig.

  • Att kunna belysa saken ur genusperspektivet låter intressant. Emellrtid saknar jag kompetens inom den erforderliga disciplinen som behandlar frågor av det slaget för att kunna göra en analytisk bedömning i fråga om huruvida tendensen att reagera på det viset kan hänföras till genusskillnaden. Jag kan varken argumentera för eller emot. Antalet kvinnliga gruppmedlemmar i gruppen utgör en överlägsen majoritet i förhållande till manliga gruppmedlemmar varför det av naturliga skäl kan vara relevant att ta hänsyn till den diskrepansen i sin bedömning av den aktuella orsaken till ett sådant beteende.
   Tyvärr så måste jag hålla med dig i fråga om att vissa individer i gruppen inte uppskattade särskilt då man i samband med deras påstenden ifrågasatte uppgifternas tillförlitlighet samt källans trovärdighet och auktoritet. Detta i sin tur ledde till en tendens att bidra med otillbörliga kommentarer från flera håll.
   Jag kan hålla med dig om att flertal gruppmedlemmar gick ur gruppen då din aktivitet där ökade. Jag är däremot lite osäker på om detta agerande enbart berodde på dina inlägg och kommentarer eller om den bidragande orsaken kan även utgöras av vissa individers besvikelse över att Callemans profetior inte riktigt slog in på det sättet som dessa individer hade förväntningar om.

 9. Min bakgrund inom forskarvärlden har lärt mig att ifrågasätta källors tillförlitlighet och få källor inom vad som kallas “mayanism” håller inte för vetenskaplig granskning. Jag nöjde mig därför inte med svar som “jag har hört att”, “Calleman säger att”, osv. Den ursprungliga källan är alltid viktig att veta för att förstå var ens förkunskaper utgår ifrån. Mayanism är en parallel diskurs till mayaforskningen. Den senare påverkar mayanismen till viss del men det finns inte mycket utbyte åt andra hållet då förespråkare för mayanismen söker esoterisk kunskap och inte vetenskaplig kunskap.

  • Ok, då förstår jag hur du tänker….beträffande källorna så som du uttrycker tillförlitlighet, väljer jag att i stället använda mig av termen trovärdighet…medan då det rör sig om informationen som kommer ur källan väljer jag termen tillförlitlighet…dessa två torde röra sig om två olika saker. Källan kan exempelvis vara trovärdig medan uppgifterna som kommer ur källan kan vara icke tillförlitliga eller vice versa, uppgifterna kan vara tillförlitliga medan källan kan anses vara icke trovärdig. När det rör sig om den åberopade doktrinen, skall doktrinen anses vara relevant till att börja med och naturligtvis åtnjuta auktoritet…så tänker jag i de sammanhang då jag behöver/måste tänka akademiskt.
   I din egenskap av akademisk forskare utgår du från det tankesättet som du gör och det är inget konstigt med det. På det där new age forumet tänker man inte speciellt akademiskt och vetenskapligt.
   Finns det någon allmänt godtagen definition på vetenskapligt?
   http://www.vof.se/folkvett/19953-4vad-ar-pseudovetenskap
   Gränslinjen mellan vetenskap och pseudovetenskap? Gränslinjen mellan teologi/trosbekännelsen och pseudovetenskap? Det här då http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656334? Scientologi då http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DA2210/vettig11/Forelasningar/F11.pdf?
   Vad faller den Callemanska “doktrinen” under? Pseudovetenskap eller religion/andlighet? Alla vet att den Callemanska läran inte är vetenskaplig. Beträffande Däniken och Sitchin är man överens om att deras “doktriner” är pseudovetenskapliga.

   • Det finns stora skillnader inom vetenskaperna. Naturvetenskapen har inte direkt samma ideal som humaniora och samhällsvetenskap. Arkeologi råkar nu vara en blandning av alla dessa ämnen. Vi arbetar med naturvetenskapliga dateringsmetoder (C14, mfl.), geologisk stratigrafi, karteringar av olika slag, osv. Det man dock eftersträvar i de flesta fall är att förstå den forntida människan och deras samhälle(n). Där kommer humaniora och samhällsvetenskap (särskilt antropologi) in. En del, som mig själv, är intresserad av ontologi och andra filosofiska problem. Jag förespråkar en icke-antropocentrisk arkeologi. Jag sätter mao artefakter och andra objekt i främsta rummet och skjuter människan åt sidan. Det gör mig till en relativt udda fågel inom arkeologin då mina kollegor studerar forntida genuskonstruktioner, kosmologi, osv.

    Det jag dock vidhåller är A och O inom arkeologi som vetenskap är att den data man använder sig av eller refererar till ska vara dokumenterad på acceptabelt sätt. Hörsägen och suddiga foton når då inte upp till samma nivå som grävningsdokumentation, profiler, fyndbeskrivning, redogörande för dateringsmetoder, osv. Vilken teoretisk ram man sedan använder för att tolka materialet bör styras av materialet man studerar.

    Vad gäller Calleman så är han en sammanblandning av pseudovetenskap och andlighet. Det jag irriterar mig mest på är att han envisas att använda sin doktorstitel från ett helt annat ämne. Han försöker legitimera det han nu skriver med denna titel. Han var bevisligen kunnig i det han gjorde. Det han pysslar med nu måste dock hans mentor i nobelstiftelsen gråta över.

 10. Jag har inte så mycket mer att tillägga annat än att jag tycker att Johan har rätt för jag vill också veta var källan till informationen finns.

  Sen kan jag ibland “nöja mig med” att någon som seriöst har forskat i ett påstår eller anser-har en åsikt som denna anser ha tillräcklig vetenskaplig grund.
  Därför valde jag att tro på Calleman i början, men sen blev jag alltmer tveksam, även om jag tyckte att hans åsikter var värda att betrakta.

  När det gäller fb-gruppen, dom som tog åt sig och blev sårade, lämnade gruppen mm.
  Så finns det bara en enkel sak att såga “allt sker i betraktarens öga”
  Det är denne själv, med hjälp av sin egen inlärda värderings mall som väljer hur denne själv värderar informationen.

  Ett steg i den egna utvecklingen kan kanske vara att fråga sig själv varför man egentligen reagerar som man gör?

  • En del av dem hade nog försökt hitta något hopp om en bättre värld i det de läst. När någon sedan kommer och påvisar att det mesta är önsketänkande utan någon grund i vad vi vet om maya så blev denne budbärare anklagad. Det är inte första gången det har skett.

  • Lasse, du hade källan. Calleman är också en källa. Frågan är då vilken kattegori av litteratur hans böker skulle kunna sorteras under.

   Vetenskapligt, ovetenskapligt eller andligt?

   Vad har du som läsare för avsikt med din läsning?

   Vilka syften har du i samband med läsningen? Vill du underhålla dig, eller vill du ha den vetenskapliga sanningen, eller läser du ur ett andligt perspektiv?

   Om du är en andlig sökare och vill fördjupa dig andligen i en viss litteratur, så har inte jag så mycket att säga om det mot bakgrund av att man har religionsfrihet och jag är lite försiktig av mig med att angripa eller kritisera andliga skrifter.
   Om du vill tänka vetenskapligt eller ovetenskapligt, så kan du fundera på ett par saker: Vad begrundar författaren sina påståenden/hypoteser på,dvs vad har han för belägg för sina påståenden/hypoteser?Hur välmotiverat resoneras det? Hur har hon/han kommit fram till sina slutsatser? Vilka källor använder han sig av? Källhänvisning, fotnoter mm? Vad är det för bokförlag som har givit ut boken? Används boken vid någon form av undervisning i samband med universitetsstudier/högskolestudier, dvs är boken en lärobok eller inte? Eller är det fråga om en typ av avhandling eller vetenskaplig rapport, och då skal det framgå vad det är för metod,syfte och frågeställning, avgränsning, källkritik, diskussion, innehållsförteckning,referenser,resultat….

   Lasse, det är upp till själv att bestämma om du vill ägna dig åt ovetenskaplig litteratur eller vetenskaplig litteratur . Viktigast av allt är att du vilket du än väljer, gör ett medvetet val. Men du kanske är en andlig sökare…och söker andliga sanningar. Detta med andlighet är något helt annat.Observera att jag när jag säger ovetenskapligt åsyfter jag det som de flesta kallar för pseudovetenskap. Pseudovetenskap låter kanske lite nedsättande och jag vill helst inte använda det begreppet. Observera också att andlighet, teologi, uppenbarelser, inte faller under kattegori pseudovetenskap. Så om du läser en viss litteratur som faller under den andliga kattegorin så är det något helt annat än vad pseudovetenskap är. Den andliga litteraturen läses för att man andligen tror på någonting, man tror exempelvis på ett högre väsen, livet efter döden,reinkarnation,änglar,ljusväsen,paradiset,helvetet eller något annat. Andligheten bygger på tron. Tron på något högre eller något mer än vad vi själva är. Tron på något mer än det här fysiska och tredimensionella. Och då söker inte vi efter vetenskapliga bevis. Vi går inte till en kyrka eller till en präst för att be honom eller henne att lägga fram vetenskapliga bevis…..
   Så om du önskar att finna andliga teorier då tex det där med högre medvetenhet som Calleman pratar om då ska du läsa hans böcker och kanske Barbara Hand Clows böcker. Dessa böcker torde falla under kattegori andligt och pseudovetenskapligt. Astrologi är psudovetenskap om det nu var det du vill fördjupa dig i. Du behöver veta vad det är du vill. Vill du hålla dig strikt till den vetenskapliga sanningen, så ska du lyssna på vad Johan säger. Johan har rätt till den delen han säger att Callemans böcker om Mayakalendern inte håller vetenskapliga mått. Det är inget annat att säga om den saken. Men jag trodde att alla visste det. Jag har hela tiden varit medveten om detta, och jag gjorde det medvetna valet. Sedan ska man inte låta sig att luras tro att all litteratur som man exempelvis lånar på Stockholms universitetsbibliotek är vetenskaplig litteratur. Jag har lånat åtskilliga böcker där som faktsikt är new age böcker och speciellt letade jag efter de äldre UFO-böcker som inte finns att köpa längre….men jag har hela tiden vetat om det naturligtvis……Men det var bra att Johan dök upp i den där fb grupp. Några har han ruskat om. Det är bara att medge. Jag är faktiskt glad att det blev som det blev. För min egen skull.

   • Tjatjana.

    Vem är då jag ?

    Tja, ganska ofta en blandning av olika delar i mig själv.

    Den fd. yrkesofficeren som finns kvar i mig, kräver så mycket vetenskapliga bevis, bargrunds-fakta, med källor mm mm.

    Detta på grund av de militära forskningsprojekt som jag har arbetat med, projekt för nya stridsfartyg, utvärdering av ny militär dyk material, militär teknik/verksamhet behöver ju ständigt utvärderas med så vetenskapliga metoder som det bara går.

    Jag har samma grundsyn när det gäller “andliga” ting.
    Sen är det en fråga vad var och en anser tillhöra begreppet andliga områden.

    Jag har deltagit i så kallade “vetenskapliga försök” tex, i distanshealing, men jag lämnade dessa efter att ha talat för döva öron om vad som behövde göras för att nå någon form av minimal vetenskaplighet i dokumentation av resultaten från DH (distanshealing).

    Min logik, mina krav på förklaring om hur saker egentligen fungerar, hur saker egentligen sker, hur vetenskapliga förklaringar, förståelse för hur dessa ser ut är ganska höga i grunden.

    Jag lyckas inte med ha någon egentlig vetenskaplig kontroll när det gäller resultaten från tex. regressioner till tidigare liv, healing behandlingar, andra djupgående behandlingar, olika kroppsorienterade övningar m.fl.

    Jag försöker finna möjliga vetenskapliga förklaringar, jag studerar cellers olika funktioner, cellbiologi, vad som styr när olika cellfunktioner slås på eller av mm.
    Men, jag saknar helt och hållet de resurser som skulle behövas för att kunna redovisa resultaten ovan med en godkänd vetenskaplig grund som verifierar uppnådda resultat.
    Det är även svårigheter med att bevisa orsaker till uppnådda resultat.

    Om en person kommer hit, får en ”riktigt skum” behandling där jag under behandlingen blandar olika tekniker, resultatet enligt denne är omedelbar, ett permanent fel i ryggens kota verkar ha försvunnit, resultat från sjukvården berättar om samma resultat, en kronisk åkomma finns inte längre kvar.
    Är bevisen på vetenskaplighet uppfyllda då ..?

    Nej, det är dom inte, inte ens för detta enskilda fall.
    Det krävs ju flera oberoende fysiska undersökningar av godkända läkare, eller andra godkända kot specialister.
    Dels omedelbart före samt omedelbart efter min behandling, samt fortsatta kontroller under minst ett år eller kanske längre.

    Detta kräver resurser som jag inte kommer att ha tillgång till under överskådlig framtid.

    Så, jag får helt enkelt nöja mig med att vara tacksam över att en del behandlingar/kurser ger ofattbara bra resultat, jag kan ha en del egna förklaringar till bidragande orsaker till dessa resultat, men en vetenskaplig grund … saknas i stort sett helt.

    Även om en del skrifter från cellforskare kanske kan ge en antydan till förklaring, så är även dom långt från den accepterade uppfattningen inom sina områden.

    Så, vad göra då …?
    Ingenting alls, jag jobbar helt enkelt vidare med de människor som väljer att komma hit från olika delar av Sverige.

 11. Nu har jag besökt några new age-internetsidor och upptäckt till min förvåning att Calleman kallas för Mayaforskare utan citattecken. På en utav internetsidorna står det bland annat att varken de vetenskapliga forskare eller Mayas äldste vet när skiftet kommer att ske. Jag har lite svårt att förstå hur man tänker om man tänker så, vetenskapliga forskare har aldrig talat om något skifte överhuvudtaget. Det är viktigt att förstå att skiftet är ett new age-begrepp och att vetenskapen inte ger stöd till att något skifte skulle äga rum, vetenskapen sysslar överhuvudtaget inte med det. Det är viktigt att skilja på akademiska forskare och esoteriska ”forskare”.
  Ibland är det lätt att bland ihop ”päron” och ”bananer”, då tänker jag på min mattelärare som brukade uttrycka sig så när vi löste ekvationer och det rådde förvirring bland oss elever när vi skulle behandla ”x” och ”y”. Dessa är utan tvekan två olika sorter.
  Det är skillnad på vad man gör, säger, sysslar med och skriver i sin egenskap av akademiker och på vad man gör, säger, sysslar med och skriver i sin egenskap av privatperson och eller new-age-författare. I juridiska sammanhang kallas det för sakkunnigutlåtande då man i sin egenskap av sakkunnig yttrar sig i en viss fråga. Och detta är inte samma sak som att yttra sig i sin egenskap av privatperson.
  Här har vi några exempel på personer som är både akademiker med akademiska titlar men även aktiva som new age-författare vid sidan av det akademiska livet. Några av dessa har lämnat den akademiska världen bakom sig och sysslar enbart med new-age eller personlig eller andlig utveckling och några är aktiva parallellt i båda världarna. http://ehdin.com/?navid=2 http://www.roberthahn.se/
  Här har vi ett exempel på en läkare som fick utöva healing enligt Socialstyrelsen så länge han inte blandar ihop rollerna http://obiz.idg.se/2.18979/1.412470/socialstyrelsen-godkanner-healing
  Här har vi ett annat exempel där läkaren fick bifall av Högsta Förvaltningsdomstolen i fråga om huruvida han fick praktisera homeopati i samband med skolmedicinen http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4712681
  Dessa exempel ovan är endast exempel på hur det nu på senaste åren har blivit här i Sverige…Utomlands och framför allt i USA torde gränserna mellan new age och vetenskap ”suddats” ut ännu mer, där finns det oräkneliga exempel på new age författare med doktorstitlar som har medverkat i dokumentära new age-filmer så som ”The Living Matrix” , ” Vad vet vi egentligen” . Utomlands torde det inte vara så ovanligt att ”åberopa” sin doktorstitel i samband med flum… http://www.drwaynedyer.com/ http://www.chopra.com/aboutdeepak http://www.thelivingmatrixmovie.com/edgar-mitchell och hur ska man tolka hans påståenden om UFO http://www.svd.se/nyheter/inrikes/astronaut-utomjordingarna-ar-har_1489239.svd Man kan inte låta bli att undra var gränserna för new age och vetenskap går nu för tiden. Calleman är långt ifrån ensam bland akademiker med höga akademiska titlar som har ”flummat ur” om man nu vill uttrycka det så.
  Var går gränsen inom skolmedicinen och rekvisita ”vetenskap och beprövad erfarenhet” mot bakgrund av allt ovan, akupunktur exempelvis godkändes av Socialstyrelsen redan på 90-talet… New age – anhängarna tenderar numera att tolka sådant som sker som att gränserna mellan vetenskap och andlighet håller på att suddas ut mer och mer i takt med den nya tiden som kommer inför ”skiftet”.
  Hur ska man kategorisera Semir Osmanagics doktorsavhandling……..flum eller vetenskap….

  • När det gäller Calleman så har jag egentligen ingen aning, han ska ju vara “forskare/vetenskapsman” i grunden, och ofta så “läser man in” kanske omedvetet, denna grundlighet-forskar-status i andra saker som han påstår.
   jag själv kan ha tänkt så här: “Han är ju forskare så han bör ju ha undersökt detta enligt vedertagna vetenskapliga normer”

   Om då han själv inte klart definierar vad som han har vetenskapliga belägg för att påstå, och vad som han bara “tror” så blir det svårt att urskilja när ha talar med vetenskapen tunga eller bara tycker till.

   Det grundläggande problemet består av … min åsikt … att det saknas verklig vetenskaplig forskning, gjord på vettiga sätt där även känslomässiga aspekter vägs in på så sätt att dom kan tas som en orsak till fortsatt djupare forskning.

   Det tar tex. troligen ganska lång tid innan en “patient/klient” och tex en healer har vant sig med avancerad vetenskaplig utrustning under behandlingar, så att båda kan fokusera på behandlingen utan att “vetenskaplig-stress” påverkar resultatet negativt.

   Tid är kostsam och krav på korta tider ställer stora krav, krav som ibland kan bli hopplöst svåra att uppnå, kanske främst på patient/klient-sidan när samspelet mellan patient/klient – behandlande healer är viktigt för att kunna “nå” sin klient och hjälpa denne på energiplan som kan vara svåra att förstå-föreställa sig.

   Bara en enkel fråga … vad är en känsla, sett ur ett strikt vetenskapligt perspektiv, och hur ser accepterade vetenskapliga skillnader ut mellan olika känslor ..?

   Tidigare kunde man inte ens diskutera begreppet känslor utifrån strikta filosofiska grunder, jag vet inte om den filosofiska vetenskapen har kommit längre nu för tiden.

   Inom psykologin närmar man sig begreppet kroppspsykoterapi på något djupare plan, men massor med djupare insikter saknas bland olika påstådda experter.

   Det saknas övergripande kunskaper som kopplar samman alla olika områden om människan. En jättestor grundorsak till att detta inte görs heter rädsla. Sett ur ett lite förenklat perspektiv så styrs i stort sett alla våra handlingar av endast två grundkänslor, kärlek eller rädsla.
   Denna “tes” går att “påvisa/bevisa”, men tar väldigt lång tid och kräver ett stort tålamod av “undersökningsledaren/terapeuten” samt en stor uthållighet och mod hus den som ska undersökas.
   Så, det blir inte heller av i någon nämnvärd omfattning.
   Några få har genomfört detta och vet därmed hur det förhåller sig med dom själva, inget mer än så.

   Det är som att genomföra en fascist – övning i lite större omfattning, vad ger den då för resultat – massor, men går dom att mäta på något sätt ?
   Troligen, men då behöver förändrad förståelse, förändrade känslor också godkännas som mätvärden.

   Knappast troligt inom dom närmaste åren i vart fall.

   Men, vad vet jag ..?
   Väldigt lite, knappt något alls.

 12. Jag trodde att alla förstod att det är skillnad på Biologi och Mayakalendern. Jag tog för givet att i detta fall new age – anhängarna hade en förmåga att skilja på akademisk litteratur och esoterisk litteratur. Nu vet inte jag om det faktum att en del tenderar att förväxla dessa två olika typer att skrifter kan relateras till bristande kunskaper eller möjligen till något annat. Jag utgick även från att new age – anhängarna skilde på forskare och ”forskare”. Jag har även hört att vissa bland new age – anhängarna kallar en person som kallas för Aniel för forskare. Till en början trodde jag att dessa egentligen menar ”forskare”. Calleman var biologiforskare en gång i tiden men bytte banan och övergick till att skriva esoterisk litteratur som inte på något sätt hör ihop med vetenskapen. Dessutom faller inte Mayakalendern under ämnesområdet biologi. Calleman saknar underlag och akademisk kompetens och behörighet till att kalla sig för forskare eller snarare före detta forskare i annat än det han en gång disputerade i d.v.s. biologi.
  Egentligen läste jag aldrig Callemans böcker. Därför kan inte jag svara på om det var Calleman själv som möjligen vilseledde sina anhängare och läsare till att tro att han var en seriös akademisk Mayaforskare eller om dessa människor vilseledde sig själva. Jag vet inte. Sanningen är den att jag inte vet. Jag engagerade mig aldrig kring frågor som berör Mayakalendern eftersom jag saknade intresse för Mayakalendern. Det som skedde och som gjorde att jag hamnade i gruppen som behandlar Mayakalendern var att jag i slutet av oktober uppmärksammade att mina vänner och bekanta pratar om den 28 oktober. En del trodde på allvar att något skulle ske. Det var som om dessa individer verkligen satte och väntade på att något skulle ske. I min egenskap av att själv tillhörde den skaran av människor som kallas för eller faller under new age – anhängare kände jag naturligtvis till Calleman och Mayakalendern men brydde mig inte särskilt mycket om varken Calleman eller Mayakalendern eftersom jag inte riktigt såg någon koppling mellan nyandlighet och Mayakalendern. Naturligtvis bildade mig genast en uppfattning om vad det hela handlade om genom att läst lite grand bland artiklarna på hans internetsida. Egentligen var jag intresserad av andra “grenar” inom new age än Mayakalender om jag nu ska vara riktigt uppriktig.
  Bara för att man är nyandlig behöver inte per automatik betyda att man fördjupar sig i all sorts metafysik, läkekonster, healing, ockult, magi eller vad det nu skall handla om. Det finns många ”inriktningar” som faller under new age. Min new age – resa började med att jag läste böcker om UFO i underhållningssyften vilket jag avsåg skulle utgöra en relativt harmlöst underhållningssätt. Det var först något år senare som jag började fördjupa mig i det som kallas andlighet. Under min sjunde termin på juristprogrammet fick vi läsa en obligatorisk kurs som kallas för rättshistoria och som till en viss del handlade om metafysik, först om Platon och sedan om Aristoteles väsendets metafysik, förste orörlige röraren, den hierarkiska gudomliga ordningen osv. Och Atlantis pratade faktiskt Platon om……Detta var spännande, tyckte jag . Hur som helst så råkade jag under denna kurs förlägga mina anteckningar och fick be om kopior som någon student hade antecknat och dessa kopior på anteckningarna gick varma i klassen. I slutet av anteckningarna stod det ”Be så ska du få” av Ester Hicks. Jag förstod att det var en bok men inte riktigt vad den handlade om. Ganska snart upptäckte jag att boken handlade om ”attraktionslagen” och att rörde sig om en new age – bok. Sedan var vi några studenter som satte och filosoferade om hur det skulle kunna vara om vi började laborera lite på skoj för att ”dra till oss lite bättre betyg”. Sedan blev det fler och fler new age böcker. Trodde jag på allt jag läste? Jag kan säga så här att jag brukade ställa en liknande fråga till en nära vän som studerade teologi i Uppsala. Åtskilliga gånger har jag frågat honom om han verkligen var troende, eftersom jag inte kunde se ett spår hos honom pekade åt den riktningen. Jag fick alltid ett och samma svar och svaret löd ”Jag försöker”.
  Eller kanske önsketänkande som Johan uttryckte det.

 13. Vad gäller Calleman var han en av de mest sökta kategorierna bland de som kom till min blogg omkring 28 oktober 2011 och innan dess. Jag har noterat en kraftig nedgång i hans popularitet på bloggen. Han dyker inte ens upp bland de tio mest sökta kategorierna längre så här en månad efter. Jag förutspår att samma sak kommer att ske omkring 21 december 2012. Jag har även noterat att folk kopplat samman mig med 2027 (nästa gång aztekernas 52 års cykel går mot sitt slut). Dvs de kommer till min blogg via sökkombinationen 2027 + Normark. Jag antar att 2012anhängarna kommer att skifta fokus till 2027 någon gång under 2013. Det lustiga är att jag kan ha varit en av “inspiratörerna” fast jag enbart föreslagit bluffmakarna att ha ett datum längre fram som de kan slå mynt av. Därför skulle Calleman ha lagt sitt slutdatum efter 21 december 2012. Det hade gått men nu är det för sent och hans popularitet kommer att ebba ut.

 14. Ja, du ser 2027, en viss efterfråga har uppstått! Efterfrågan hör ihop med utbudet inom mikroekonomi. Likaså torde produktion höra ihop med konsumtion (såtillvida det monetära systemet inte kollapsar dessförinnan) . Problemet är bara att 2027 ligger för långt fram i tiden. Någon ny profil kanske träder fram ändå inför 2013 . Man vet aldrig. Har upprättat en liten ”proposition” nedan:
  ”I händelse av att det inom snar framtid kan ställas bortom allt rimligt tvivel att den aktuella doktrinen inom det ämnesområdet som behandlar 2012-cirkus kommer att nå sitt bäst före datum och därmed bli föråldrad och därför inaktuell, behöver omedelbara åtgärder i förebyggande syften vidtagas för att härleda den nyuppkomna situationen från kaos till kosmos.
  Till detta eventuella projekt kommer det att erfordras en så kallad ”guru” med en akademisk titel av doktorsgrad vari doktorstiteln skall utgöra ett obligatoriskt rekvisit. Vidare anses det vara ovidkommande vilket ämnesområde den aktuella guruns doktorsavhandling faller under. Utöver dessa ovanuppställda egenskaper samt gällande rekvisita, bör den som avser att åtaga sig denna utmaning kunna utrycka sig väl allegoriskt, ty enbart allegoriska skrifter lämnar mest utrymme till extensiva tolkningar av materialet av det slaget och därmed utgör en källa till försörjning för vissa självutnämnda ämneskunniga som kommer att träda fram vart efter under den kommande Vattumannens Tidsålder.
  Med hänsynstagande till att 2012-cirkus vid dagens datum ännu inte lidit mot sitt slut samt att det vid det här laget fortfarande står oklart vad utredningen av den kommande dokumentären som kommer att släppas ut i slutet av 2012 , kommer att ge vid hand och mot bakgrund av att 2027-hypotetiska cirkus inte ligger inom genomskådlig framtid, bör 2013-cirkus skapas. Då talet 13 har under alla tider inspirerat åtskilliga mystiker inom det esoteriska tänkandet är det av avsevärd vikt att lägga tyngdpunkt på 2013.
  Beaktas bör att det i nuläget inte kan anses vara varken möjligt eller lämpligt att förutse hur mysteriet kring den relativt nya ”Bergspyramiden” och dess ”uppfinnare” kommer att utvecklas bör man på största allvar överväga att omgående sätta i gång planer kring 2013…….. ”

 15. Osmanagics bergspyramid är inget mysterium dock. Det är fråga om ren och skär bosnisk nationalism blandat med fantasier. Hur han kunde få en doktorstitel är ett större mysterium… Han är nog inte profeten eller gurun man letar efter i detta läget. Ett alternativ är att någon kan komma på en ny korrelation mellan mayas långa räkning och den gregorianska kalendern som placerar 13 baktun några år framåt istället.

 16. Det här med nationalism törs inte jag beröra även om jag skulle vara frestad till det. Mot bakgrund av att jag har en blandning av mina rötter som härstammar där dessa härstammar ifrån, skulle inte det vara alltför lätt att eliminera godtycke helt och fullt . Det kan vara klokt att avstå.
  Jag har ännu inte tagit del av Osmanagics avhandling och har inte heller läst hans böcker. Även om jag skulle ha läst hans avhandling så har inte jag de kunskaper eller förkunskaper som krävs för att kunna förstå materian i de bemärkelser materian är gjord och eller framlagd och eller framställd, då hans avhandling faller utanför det rättsvetenskapliga ämnesområdet och med all sannolikhet inte är behandlad med den rättsdogmatiska metoden. Därför kan det vara klokt att höra de ämneskunnigas kritik av hans avhandling först. Om man nu ska tänka akademiskt och vetenskapligt. Det är dock allmänt känt att man inte behöver tänka speciellt vetenskapligt, akademiskt eller ens rationellt inom New Age. Inte heller är det nödvändigt att tänka med sunt förnuft.
  Apropå Osmanagic, så har jag sett några videoupptagningar med honom där han talar inför den inhemska publiken. Att han uttalar sig ur det makroekonomiska perspektivet råder inget tvivel om. Han medger även att han inte vunnit gehör för sitt arbete hos de nationella myndigheterna.
  New Age eller Den Nya Tidsåldern eller Vattumannens Tidsålder eller Nyandlighet är mycket mer komplext än att bara ha en liten koppling till Mayakalendern. Det råder även fritt skön inom new age. Det kan bara röra sig om en tidsfråga innan Bergspyramiden kommer på tapeten inom new age och innan vi återigen får höra historier om Annunaki, Plejaderna, Nibiru, Atlantis, Lemurien, Sirius, Orion, fotonbältet, forntida astronauter etc. Naturligtvis behöver inte Osmanagic själv bli en ny Sitchin eller en sådan esoterisk tänkare som exempelvis Calleman. Jag har redan hört Osmanagic tala i termerna så som kärlek, moder jord……
  En del läser pseudovetskapliga skrifter för att de tycker att det är skitkul med sånt medan en del köper bokstavligen allt utan att överhuvudtaget ifrågasätta någonting av materialet och en del börjar fundera på om det med all säkerhet kan uteslutas att det inte ligger några korn av sanning lite här och lite där……… mot bakgrund av att en del indicier pekar åt en viss riktning. Den vetenskapliga sanningen behöver inte alltid utgöra den enda och eller hela sanningen . Exempelvis inom den delen av juridiken som behandlar bevisrätten skiljer man på den juridiska sanningen och det som verkligen de facto kan ha inträffat men inte går att bevisa tillräckligt. Bevismaterialet kan ha gått förlorat ibland vilket inte per automatik behöver betyda att saker och ting aldrig skett eller existerat. Man följer naturligtivs den juridiska sanningen och tillåter inte att den subjektiva bedömningen tar över.
  Min ambition är att skilja på den vetenskapliga sanningen och den riktiga sanningen vilket inte alltför sällan är svårt. Beträffande UFO och utomjordingar så håller inte jag riktigt med den vetenskapliga sanningen och jag har mina skäl till det. Men det är ingenting som jag vill gå in på. Dessa skäl har ingenting med den UFO litteraturen som jag har läst att göra utan begrundar sig på någonting helt annat. Jag hade mina skäl till varför jag läste så mycket om UFO. Det harmlösa underhållningssättet som jag tidigare uppgivit var inte riktigt hela sanningen.
  Vad är det Osmanagic har hittat inuti berget enligt din bedömning?

 17. Jag tycker du borde starta en egen fb-grupp Johan!

 18. För mycket jobb antagligen. Tror jag nöjer mig med bloggen.

  • The Radikal Revolution starts from within!!!!

 19. Vad synd…..jag hade gärna gått med i den gruppen även om jag tillhör de som är oliktänkande….
  Har ni sett det här? Skitkul! Snart raderar fysikerna historiska händelser med hjälp av tidsfickor. http://www.fof.se/tidning/2011/8/sa-kan-fysikerna-radera-en-handelse

 20. Tidsfickor var inget nytt för mig. Inte heller är parallella tidslinjer något nytt för några av oss. Återstår att våra inteligenta fysiker upptäcker också Vit Tid, Vit Tids Tunnlar och Sexpunktsystem och då kanske vi kommer att kunna förklara hur utomjordiska farkoster färdas genom rum och tid. Jordemänniskan har ännu inte förvärat all kunskap om rum och tid som någonsin är möjligt att förvärva. Utforskar jordemänniskan Bermudatriangeln så kanske hon hittar en koppling till Atlantis.

 21. I think this must have been an interesting discussion, unfortunately I don’t speak Swedish…

  • Use Google Chrome, it has a translator button. Chrome can be downloaded for free.

 22. The galactic alignment theory of John Jenkins is not the original “theory”. Jenkin’s version is easy to debunk because he doesn’t understand it. That makes him too easy a target. The original galactic alignment should be looked at before continuing to use the expression out of its original context, like Jenkins has done.

  • So, Ray, who’s behind the “theory” Jenkins doesn’t understand, and what’s “the original context” you are referring to?


Categories

%d bloggers like this: