Posted by: Johan Normark | August 24, 2012

2012: Public lecture

I will give at least one public lecture on the 2012-phenomenon. For long I have decided not to do so because my dealing with the phenomenon is supposed to result in a study about how to deal with “public archaeology” through the blog medium (i.e. my own blog). After some consideration I have decided that the lecture probably will not affect the study in a negative way. In any case, the one and a half hour long lecture will be held in Swedish, at 18:00 (6 PM), October 31, 2012. The location will be Stora Hörsalen, Humanisten, University of Gothenburg (I have not reserved it yet). Here is the title and “abstract” in Swedish:

2012 – årtalet som inte har mycket med mayakalendern att göra

De forna maya förutspådde varken jordens undergång, en medvetandehöjning, eller ankomsten av utomjordingar. Ändå tror många människor att när ”mayakalendern” når sitt påstådda slut den 21 december 2012 så kommer något av detta att hända. Vad är sant och falskt när det gäller de forna maya och deras kalendrar?

Translated into English it goes something like this:

2012 – the year that does not have much to do with the Maya calendar

The ancient Maya did not predict the end of the world, a transformation of consciousness, or the arrival of aliens. Still, many people believe that when the “Mayan calendar” reaches its supposed end on December 21, 2012, some of these things will happen. What is true and false when it comes to the ancient Maya and their calendars?


Responses

  1. Hej johan, är datum och plats spikat ännu?? Mvh Pierre

    • Det står ovan: 31 December, kl 18-ca 19:30. Stora hörsalen, Göteborgs universitet. Jag ville ha Lilla hörsalen (upptagen) då jag inte tror intresset är stort nog och så är det dessutom höstlov…

  2. Asså, såg vad du skrev på AB nyss, du verkar veta en del..
    Jag är rädd för 21/12! Verkligen..
    Och allt snack om Nibiru eller såkallad Planet X.. Är verkligen skrajj!


Categories

%d bloggers like this: