Posted by: Johan Normark | February 2, 2016

Talk at the Ethnographic Museum in Stockholm

I will give a talk on the impact of climatic changes in the Prehispanic and Colonial period Maya region (I shall compare these periods and argue that the impact of droughts differ to a substantial degree). This will be held at the Ethnographic Museum in Stockholm on March 16 at 6 PM. Here is the Swedish title and “abstract”:

Klimatförändringars påverkan av det förspanska och koloniala mayaområdet

Mayaområdets samhällen i södra Mexiko och norra Centralamerika har vid ett antal tillfällen påverkats av klimatförändringar. Den mest kända är den ”klassiska mayakollapsen” mellan 750 och 1050 e.Kr. Även om paleoklimatologiska data delvis sammanfaller med övergivande med bebyggelse under förspansk tid utgår forskare ofta ifrån den koloniala tidens skriftliga källor för att förklara dessa äldre processer. Detta leder till ett antal problem i vår förståelse av denna avgörande fas i områdets förspanska historia.

Advertisement

Categories

%d bloggers like this: